Share post:

จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา พบว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดและโรคเรื้อรังอื่นๆ เป็นครั้งแรก ในปี 2507  หลังจากนั้นก็มีรายงานถึงโรคต่างๆ ซึ่งมีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดจากการสูบบุหรี่มาเป็นระยะๆ โดยปีนี้ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มีรายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ได้รับรอง 9 โรคใหม่ที่เกิดจากการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบ ได้แก่ จาก สาระน่ารู้ดีดี.com

  1. มะเร็งตับ
  2. มะเร็งลำไส้
  3. วัณโรค โดยมีความเสี่ยงที่จะเกิดวัณโรคเพิ่มขึ้น มีโอกาสเสียชีวิตจากวัณโรคเพิ่มขึ้น และทำให้วัณโรคกลับเป็นใหม่มากขึ้น
  4. เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานในผู้ใหญ่ 30-40% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
  5. จอตาเสื่อมโดยจะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น
  6. เพดานปากแหว่งตั้งแต่เกิดในมารดาที่สูบบุหรี่
  7. การตั้งครรภ์นอกมดลูก
  8. โรคข้อรูมาตอยด์และภาวะภูมิต้านทานร่างกายลดลง และ
  9. โรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง      

เป็นกำลังใจให้เลิกบุหรี่กันนะคะ

รวมวิธีแก้อาการเมาค้างสุดแปลกทั่วโลก
การเล่นแทงบอลออนไลน์สำหรับมือใหม่ในการเลือกเว็บไซต์ในการเล่น